Cancelled – LNG Workshop, Gothenburg

gothenburg2016_featured

How do we increase demand for sustainable goods transports using liquefied gas (LNG)

THIS EVENT IS CANCELLED

This workshop will be held in Swedish, see invitation below. For more information in English please contact tess.waltenburg@skane.se

 


 

Hur ökar vi efterfrågan på hållbara godstransporter med flytande gas (LNG)

Att efterfrågan av fossilfria och hållbara transporter ökar är en väsentlig fråga för att möta de klimat och miljöutmaningar vi står inför. För att klara denna omställning är det därför viktigt att leverantörer av drivmedel och fordon vågar satsa på utveckling och produktion.

Möt oss den 15 november på Nya Varvet i Göteborg för att diskutera HUR vi gemensamt kan öka efterfrågan.

På denna workshop, som anordnas av projektet GREAT, träffas transportköpare, producenter av flytande gas, fordonstillverkare och representanter från åkerinäringen.

Är du intresserad att delta, kontakta tess.waltenburg@skane.se

Tid: 15 november, 9-12 med efterföljande lunch
Plats: VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, 426 71  Västra Frölunda