Transport buyer seminar, Gothenburg

 

Time: 10 September 2019, 9.00-12.00
Location: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Hur ställer vi om till fossilfria vägtransporter? – Transportköparseminarie

Sveriges riksdag har beslutat att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Mot bakgrund av detta vill vi bjuda in dig som arbetar med logistik och transport samt inköp av dessa för att ta del i ett förmiddagsseminarium på Lindholmen i Göteborg som adresserar hur vi gemensamt kan nå målen.

Förmiddagen kommer bjuda på ett flertal intressanta presentationer och inblickar från bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo Trucks, Scania, DHL, drivmedelsleverantörer samt transportköpare. Ni kommer få ökad förståelse för trender inom transportinköp, tillgänglig teknik, drivmedelsutveckling och hur åkerierna agerar.

Antalet platser är begränsat så anmäl er redan idag, dock senast den 3 september. Eventet är kostnadsfritt och möjliggörs genom stöd från Västra Götalandsregionen.

Register