Press Release – Drive Clean in Denmark

GREAT announces the Drive Clean Tour in Denmark that will run in September and October 2018. Read the full press release in Danish below.

 

København d. 22. august, 2018

’Kør Rent’ Tour skal få danskerne til at skifte til elbil

Hvis hver anden bil var en elbil, der kørte på strøm fra vedvarende energi, ville de 11,3 millioner tons CO2*, som danske biler årligt udleder, kunne reduceres til det halve. Dét er hvad GREAT-partnerskabet arbejder for. Flere danskere skal køre i elbil, og derfor lancerer GREAT nu kampagnen ”Kør Rent”. Seks steder i landet får borgere og bilister mulighed for at prøve en elbil og høre mere om, hvordan man kan skifte til elbil og være med til at reducere luftforureningen og klimapåvirkningen – uden at det går ud over økonomien. 

I sensommeren er danskerne inviteret til at møde og teste elbiler på en række events under kampagnenavnet ’Kør Rent’ rundt om i landet. Kampagnen er en tour arrangeret inden for rammerne af EU-projektet GREAT (Green Regions with Alternative Fuels for Transport), hvis formål er at udbrede bæredygtig mobilitet i persontransporten. Sammen med ladeoperatøren E.ON finansierer og etablerer GREAT desuden et netværk af 70 hurtiglader-standere, der forbinder Hamburg-København-Stockholm og Oslo.

GREAT har i løbet af 2017 og 2018 afholdt ’Kør Rent’ Touren i Sverige med succes, og Touren er nu kommet til Danmark. Formålet er at nå borgerne i nærmiljøet, så de kan opleve muligheden med elbiler.

Ifølge GREAT gør mange sig tanker om at skifte til elbil, men tøver med at tage springet. ’Kør Rent’ Touren skal derfor være med til at sætte skub i salget af elbiler. På Touren kan danskerne møde den miljøvenlige bil, tale med elbileksperter, prøvekøre elbiler og generelt opnå et bedre kendskab til elbilen – for i sidste ende, bevæbnet med kvalificeret viden, at overveje skiftet til elbil.

’Kør Rent’ kommer til seks danske byer, hvor der bydes på aktiviteter for alle. Blandt andet er det muligt at konkurrere og køre ræs med fjernstyrede elbiler på en bilbane, eller deltage i en konkurrence om at vinde en Renault Zoe gratis en hel uge. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune er alle partnere i GREAT, og er med til at planlægge og afholde events i deres områder.

Fra Region Hovedstaden lyder det fra regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

”Mit håb er, at vi med ”Kør Rent” kan få flere til at få øjnene op for fordelene ved at udskifte deres benzin- eller dieselbil med en elbil. Elbilen forurener og støjer mindre, så flere elbiler i bybilledet frem for almindelige biler gavner både sundhed og livskvalitet. Vi bliver 200.000 flere mennesker i hovedstadsregionen i løbet af de næste ti år. Elbiler løser ikke udfordringen med stigende trængsel på vejene, men det er et af de håndtag, vi kan skrue på for at få renere byer med mindre støj. Elbilen er sammen med en bedre og mere sammenhængende kollektiv transport en vigtig del af vejen mod målet om at få en grøn og effektiv transport i hovedstadsregionen.”

I Københavns Kommune har overborgmester Frank Jensen (S) sat gang i, at alle byens busser skal udskiftes med elbusser i de nærmeste år. Han har også stillet forslag om at skærpe miljøkrav til dieselbiler, der vil køre i København. Derfor hilser overborgmesteren ’Kør Rent’ hjertelig velkommen:

”Københavnerne skal kunne trække vejret frit, uden at det går ud over deres helbred. Hvis vi skal have ren luft i København, så er vi nødt til at have personbilerne med på vognen. Jeg håber, at endnu flere vil få øjnene op for de mange fordele ved elbiler, når vi gør det lettere at få tanket el- og biogasbilerne op.”

Også Region Sjælland støtter op om kampagnen, når ’Kør Rent’ kommer forbi både Roskilde og Næstved, hvor Touren starter. Heino Knudsen (S), regionsformand for Region Sjælland, siger:

“For at vi kan reducere den samlede udledning af CO2 og mindske luftforureningen, er det nødvendigt at flere mennesker skifter til mere miljø- og klimavenlige køretøjer som elbiler. ’Kør Rent’ viser os alle, at elbilen er et reelt og et seriøst alternativ. Region Sjælland er den region, der pendler længst. Noget af den pendling vil jeg og Region Sjælland gerne være med til at flytte over i elbiler. Det er fremtiden. For vi skal reducere luftforureningen og CO2-udledningen. Kollektiv transport kan ikke opfylde alle vores behov, og i Region Sjælland kan vi virkelig gøre en forskel, hvis vi tilbagelægger de mange kilometer i elbiler. De køretøjer får vi en forsmag på her”.

I juni landede regeringen og samtlige partier i Folketinget en ny national energiaftale, hvori der er afsat 500 mio. kr. over fem år til grøn transport. Dette initiativ understøtter GREAT-projektets formål om at mange flere skal få øjnene op for elbilens muligheder. Danskerne er tilmed så heldige allerede at have adgang til et af verdens bedste og mest finmaskede ladeinfrastrukturer med mere end 2.000 offentlige ladepunkter.

’Kør Rent’ Touren besøger disse steder på følgende datoer:

  • Næstved, fredag d. 31. august kl. 16-21 (Ringstedgade/Grønnegade)
  • Aalborg, lørdag d. 8. september kl. 10-15 (Toldbod Plads)
  • Århus, lørdag d. 15. september kl. 10-14 (Storetorv)
  • København, lørdag d. 22. september kl. 10-15 (Thorvaldsens Plads)
  • Roskilde, lørdag d. 29. september, kl. 10-14 (Hestetorvet)
  • Svendborg, fredag d. 5. oktober, kl. 14-18 (Torvet i Svendborg)

’Kør Rent’ Touren kan du møde elbiler fra: BMW, NISSAN, RENAULT, KIA, HYUNDAI, og udvalgte steder JAGUAR og ladeoperatøren E.ON Danmark.

Kilde: *) Beregninger og statistik fra Drivkraft Danmark viser, at danske biler i 2016 udledte 11,3 millioner tons CO2. (https://bit.ly/2OFhQ96)

Læs mere på www.kørrent.dk. Brug gerne #kørrent og #kørrentdanmark i sociale medier.

Mere information om ’Kør Rent’: Mette Hoé, program leder, Copenhagen Electric, Region Hovedstaden – M: +45 24 82 37 66 – E: mette.hoe@regionh.dk

GREAT er et EU-projekt, hvis formål er at reducere CO2-udledningen fra vejtransporten. I et samarbejde mellem private og offentlige aktører imødekommer GREAT en af vor tids største klimaudfordringer. GREAT etablerer 70 hurtigladere og tre gastankstationer (LNG = flydende gas) i et netværk mellem Hamburg og Oslo/Stockholm. Resultatet er en infrastruktur, der tilbyder alternative drivmidler og nye muligheder for bæredygtig transport langs korridoren. GREAT arbejder aktivt for at øge udbredelsen af bæredygtige drivmidler. Læs mere om GREAT på www.great-region.org